book

Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minrebroeder binnen die stadt van Brugghe. Inde welcke warachtelick verhaelt wert, de discipline ende secrete penitencie oft geesselinghe [...] Inhoudende oock twee vermaenbrieuen van Stephanus Lindius aenden seluen B. Cornelis in Latine ghesonden, ende nu ouergeset in Nederlandtsch, met noch sommige Pasquillen en de Refereynen tusschen de sermoonen begrepen

Hubertus Goltzius, Joannes Castelius, Nicolaes Gevaerts Gedruckt tot Delft = Homberg : N. Gevaerts, anno M.D.LXXVI. 1576

Services

Reference details