book

Sententie gepronunciëerd ende geëxecuteerd op en jegens Japik Toovenaar alias J.T. op zaterdag den 2 july 1757

1757)

More about

Services

Reference details