book

Sententie gepronunciëerd ende geëxecuteerd op en jegens Japik Toovenaar alias J.T. op zaterdag den 2 july 1757

] : ], 1757)

More about

Services

Reference details