master

Functiebeschrijvingen en competentieprofielen als instrument voor een gemeenschapsgerichte politiezorg op lokaal niveau: doorlichting in de lokale politiezone Halle

Daan De Mesmaeker Submitted in 2007

More from

Services

Reference details