master

Bemiddeling in strafzaken en herstelbemiddeling, een meer- of minderwaarde?; Een onderzoek naar het recidive bij bemiddeling in strafzaken te Gent

Leen Van Boxel Submitted in 2008

More from

Reference details