image

Gravensteen, St.-Veerleplein, Opschrift boven het poortgebouw, met vermelding van de oprichting door graaf Filips van de Elzas in 1180

Published

More about

Download

Services

Reference details