book

Uitvoerige en onpartydige historie der Reformatie door Martin Luther en andere voortreflyke mannen zedert den jare 1515 en vervolgens in Duitschland en de aangrenzende ryken door Godts zegen gewrocht

Veit-Ludwig von Seckendorf, Elias Ferickius Delft : Boitet, 1730

Services

Reference details