book

Ordonnantien ende reglement in het regard vande verpachtinghe op de schaepen, ende beyten pasturerende binnen de provincie van Vlaenderen, daer men ghewoone is impositie te lichten

Te Ghendt : by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1672

Services

Reference details