book

Ordonnantien ende reglement in het regard vande verpachtinghe op de schaepen, ende beyten pasturerende binnen de provincie van Vlaenderen, daer men ghewoone is impositie te lichten

van den Kerchove widow and heirs Te Ghendt Gent : by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1672

Services

Reference details