book

Naerder verclaringhe ende vermeerderinghe vande articlen des bestants, mette interpretatien der seluer, geaccordeert ende gesloten tusschen de ghecommitteerde vande eertzhertoghen, ende die van de Staten Generael [...] in den Haghe [...] den zeuensten ianuarij 1610

Rutger Velpius, Huybrecht I Antoon Tot Brvessel : by Rutgeert Velpius ende Huybrecht Anthoon ... , 1610

Services

Reference details