book

Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten der edele mogende heeren Stataen 's lands van Utrecht : mitsgaders van de ... borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten.. Verrykt met allerhande edicten van keyzer Karel en Philips den Tweeden, handvesten, privilegien, octroyen ... en andere aanmerkelyke stukken ..

Johan Vande Water Te Utrecht : By J. van Poolsum, 1729

Services

Reference details