book

't Gulden boeck van het leve[n] ende seynd-brieven van den welsprekenden orateur en[de] keyzer Marcus Aurelius, inde welcke veel schoone leeringhen en[de sententien begrepen sijn [...]

Antonio de Guevara, Cornelis van Beresteyn tot Amsterdam : Nu wederom herdruckt voor Iacob Peetersz. Paets ...], 1605

Services

Reference details