master

Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie: een verkennend onderzoek naar de (gepercipieerde) procedurale rechtvaardigheid

Inès Maus Submitted in 2012

More from

Reference details