book

Reglement by syne Majesteyt ghemaeckt ende ghedecreteert in den Secreten Raede den 30. July 1672. Raeckende het gouvernement vande onbesloten steden, ende platten lande vande provincie van Vlaenderen, onder vyf rubricquen : 1. Van magistraeten ende wetten. 2. Van pointinghen. 3. Van binne-kosten. 4. Van vacatien. 5. Van rekeninghen

Pieter Frans De Goesin Tot Ghendt Gent : by Petrus de Goesin, 1749-1787

Services

Reference details