book

Mandame[n]t der Keyserlijcker Maiesteit, wytgegeuen int iaer xlvi. Met dintitulatie en[de] declaratie vande[n] gereprobeerde boecke[n] gheschiet bijden Doctoren inde faculteit van Theologie in Duniuersiteit van Loeuen: duer dordonnantie ende beuel der seluer K. M

Karel V keizer van het Heilig Rooms Duitse Rijk, Servaes Van Sassen Ghedruckt te Loeuen Leuven] : by Seruaes van Sassen, M. D. xlvi. 1546] in Iulio

Download

Services

Reference details