book

Mandame[n]t der Keyserlijcker Maiesteit, wytgegeuen int iaer xlvi. Met dintitulatie en[de] declaratie vande[n] gereprobeerde boecke[n] gheschiet bijden Doctoren inde faculteit van Theologie in Duniuersiteit van Loeven: duer dordonnantie ende beuel der seluer K. M

Karel V, Servaes Van Sassen Ghedruckt te Loeven : by Seruaes van Sassen, M. D. xlvi. 1546

Download

Services

Reference details