book

Aischinou Ho kata Ktēsiphōntos kai Dēmosthenous Ho peri Stephanou logos : ¥schinis in ctesiphontem et demosthenis de cornoa oratio

Aeschines, Demosthenes, Peter Foulkes, John Freind Oxford : Ek Theatrou en Oxonia ... excudebat Johan. Crooke., 1696

Reference details