book

Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament door verscheide van de geestrykste en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer kunstig afgebeeld: zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse, Hoogen Nederduitse talen: midsgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge

Tot Amsteldam : uitgegeven door Nicolaus Visscher, met privilegie, 1700?

Reference details