book

Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche Provintien In't Engels beschreven, door de Ridder Willem Tempel van Shene, in't Graesschap van Surrey, Baronet, Ambassadeur in den Haag en tot Aken, in't jaer 1668.Over-geset naer den tweeden druck, door den autheur verbetert en vermeerdert

Temple Sir Tot Londen : gedruckt by A. Maxwel, voor Sa. Gellibrand. 1673. Na de copye, t'Amsterdam, voor Jacob Vinckel, boeckverkooper, in de Beurs-straet, in de Histori-schrijver, 1673]

Reference details