book

Den Engelschen ende Ne'erduitschen onderrichter, het eerste deel: Waat in horte ende nootwendige regulen, tot onderwijsinge van de Englese sprake vergabert zijn. Den laatsten druk oversien en van veele sin-strijdende en duystere woorden verbetert =The English, and low-dutch instructer, the first part: wherein brief and necessary rules, are collected for the instructing of the Dutch tongue

François Hillenius Tot Rotterdam : gedrukt by Isaak Næranus, boekverkooper op't Steyger, anno 1678

Reference details