book

[Tou agiou Ignatiou epistolai. = Sancti Ignatii epistolæ]

Ignatius Antiochenus, John Pearson Oxonii : e theatro Sheldoniano, 1696

Reference details