book

Het groot Woorden-boeck, gestelt in't Neder-duytsch ende in't Engelsch als oock tot dienst van den Leer-gierigen verryckt met een korte ende bondige Nederduytsche grammatica : alles-met groote naerstigheydt uyt de beste Neder-duytsche autheuren t'samen gestelt = A large Netherdutch and English dictionarie, composed out of the best Netherdutch authors : with a compendious Netherdutch grammar, for the instruction of the learner

Henry Hexham Tot Rotterdam : Gedruckt by Arnout Leers, 1648

Reference details