book

Dry artyckelen aengaende de moderatie in de procedueren van de inquisitie teghens de Kon. Majesteyt van Enghelants onderdanen, in Spagnien : oy dat elc onderrecht mach ziin van den inhouden van de secrete artijckelen, siet hier een extract van dien in Engels, ende tselve van woorde te woorde overghestelt in Duytsch, ghetrocken wt de copije ghedruct by Robert Barker, printer vande Meest Excell. Kon. Maiesteyt, anno 1606

Tot Leyden : By Thomas Basson, 1609

Reference details