book

Copie van sekere antwoorde aende staten op t'versoeck van meerder secours, ghegheuen wt Groenwits, den vijfden Februarij, M.D. Lxxxviij

Ghedruckt tot Londen : By Thomas Barcker, 1588

Reference details