map

Gent soo alst by de Coningh van Vranckryck is gewonnen op den 9 Maaert 1678

1678)

More about

Download

Services

Reference details