book

Hout en beleght. Een oudt schipper van Monickendam, daer ons den vromen heldt uyt quam, die eerst den Spaengaerdt de zee deed ruymen, sprack als volcht, nascheeps coustuymen. Trect maetroos, trect wel starck en stijff, seignor trect de stock, en staet na u lijff

Ghedruckt te Spae, buyten Altenae : 1608 op Seignors treecken wacht

Services

Reference details