book

Den triumpheerenden Duyvel spookende omtrent den berg van Parnassus, en beginnende na sijn gedaane triumph-spokery te maalen over seekere hem nog in de weg zijnde swarigheden, gelijk meede over seekere nu in 't ligt gekomene medailje, of penning, verbeeldende de duyvelisten en der selver doen, van welke medailje de beschrijvinge en uytlegginge hier agter gevoegd is

Eric Walten, Balthasar Bekker Tot Middelburg : By Gillis Horthemels ..., 1692

Services

Reference details