book

De gebannen Duyvel weder in-geroepen, ofte Het vonnis van Doctor Bekker over den Duyvel geveldt, in revisie gebragt

Florentius Costerus Tot Hoorn : Gedruckt by Stoffel Iansz. Kortingh en Ian Iansz. Beets ..., 1692

Services

Reference details