book

Aanmerkingen van ... Haggébher Philaleethees, op de Invoegselen van do. Balthasar Bekker, voor zoo veel de zelve betreffen de stellingen, die reeds in sijne brieven tot noch toe zyn verhandelt, zynde een aanhangsel van den vyfden brief

Everhardus van der Hooght Tot Amsterdam : by Gerardus Borstius ..., 1691

Services

Reference details