book

Articulen ende conditien vanden tractate aengegaen ende gesloten tusschen die [...] Prince van Parma Plaisance &c. [...] inden naem vande Co. Majesteyt van Spaignien als Hertoghe van Brabant, ter eenre, en[de] de stadt van Bruessele ter andere zijden, den x. Meerte xvc. Lxxv

Jan Mommaert Tot Brvessel Brussel : by Ian Mommaert ..., M. D. LXXXV. 1585

More from

Services

Reference details