book

Bedenckingen aengaende de successie, ende het recht der oudstgeborene in het aenveerden van een erfrijck. Waer ... in ... de vrage; of, een vorst veroordeelt ende gedoodt sijnde, wiens ryck een erfryck is, sijn oudstgeboren soon met eenich recht mach belet worden het rijck aen te veerden? Gescreven aen ... prince Carel de Tweede ...

Marcus Zuerius Van Boxhorn 1649

Services

Reference details