book

Translaet wt eenen brief geschreven by een Enghelsch edelman, wesende in den legher van syne Excell. ... Int welcke ... verklaert wort den ... groote victorie, die Godt ... verleent heeft den ij iulij, anno 1600 teghen den Eertz-hertoghe Albertus van Oostenrijc, in Vlaenderen

Jan van Waesberghe Tot Rotterdam : by Jan van Waesberghe, 1600

More from

Services

Reference details