book

Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'excellentie des princen van Orangien binnen der stede van Ghendt, den XXIX decembris 1577

Lucas D'Heere, Philip Marie Blommaert Published in 1852 in Gent by Annoot-Braeckman

Services

Reference details