book

Consideratien en circumstantien te noteren tot begrijp ende overtuyginge van de innocentie van Cornelis de Witt ... uyt den name ende van weghen Maria van Berckel, huysvrouwe, en de vrienden van den voornoemde gedetineerde, aen den voorsz hove gesuppeditteert ...

Maria van Berckel 1672

Services

Reference details