book

[Tou en agiois patros hemon Basilieiou Archiepiskopou Kaisareias Kappadokias ta euriskomena panta]

Basilius Caesariensis, Julianus Garnier Parisiis : Typis & Sumptibus Joannis Baptistae Coignard, 1721-1730

Services

Reference details