book

Artyckelen vande[n] payse, verbontenisse ende vnie, gemaeckt, besloten ende bevestight, tusschen de staten van Brabant, Vlaenderen, Artoys etc. [...] ende [...] de Prince van Orangien [...] met de Staten van Hollandt, Zeelandt [...] Besloten ende gheaccordeert tot Ghendt, opten viij. Novembris 1576

M. D LXXVI. 1576

Services

Reference details