book

Reglement by de VVest-Indische compagnie, ter vergaderinghe vande negentiene, met approbatie vande ... heeren Staten Generael, over het openstellen vanden handel op Brasil, provisioneel ghearresteert

t'Amstelredam : ghedruckt by Joost Broersz. ..., 1638

Services

Reference details