book

Kort verhael vanden staet van Fernanbuc, toe-ge-eygent de E. Heeren gecommiteerde ter vergaederinghe vande negenthiene, inde geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Camere van Amstelredam

Auguste de Guelen T'Amsterdam : 1640

Services

Reference details