book

Kort begryp van het leven ende mirakelen van de salige Michelina weduwe van den derden regel van den heyligen vader Franciscus saligh verklaert door ... Clemens den XII. den 24. april 1737

Tot Ghendt : by Michiel de Goesin ..., 1738)

Services

Reference details