book

Gronden van zekerheid of De regte betoogwyse der wiskundigen so in het denkbeeldige, als in het zakelyke: Ter wederlegging van Spinosaas denkbeeldig samenstel, en ter aanleiding van eene sekere sakelyke wysbegeerte

Bernard Nieuwentyt, Jacob van Ostade Tot Amsterdam : by Joannes Pauli, 1739

Services

Reference details