book

Grondige oplossinge van de natuur en eygenschappen der elementen. En hoe sy veroorzaaken donder, blixem, hitte, koude, wind, regen, hagel, sneeuw, &c. En waar toe sy dienstig zyn. Als mede een klare beschrijving van de quinta essentia ... Noch een dedicatie van 't primum mobile...

Cornelis Drebbel t'Amsterdam : by Jan Graal ..., 1709

Services

Reference details