book

Beschryvinge van de rybende verrykt met verscheyde prael-wagens ... doór de heeren van't magistraet der stad en provincie van Mechelen aen ... Joannes Henricus, cardinael van Franckenberg, aerts-bisschop ... zal uytgevoert worden door de jonckheyd der stad Mechelen den 5 julii 1779 ..

Tot Mechelen : gedrukt by Petrus Josephus Hanicq ..., (1779)

Services

Reference details