book

Cavalcade ende triumph-waegens met de welcke ... Cornelius Franciscus Nelis ... eersten van Loven verklaert den 21 october 1753 sal ingehaelt worden den 28 der selve maend door de leerzuchtige jonckheyd der publieke schole van Mechelen onder de bestieringe der priesters van 't oratorie

Tot Mechelen : by Laurentius Vander Elst ..., (1753)

Services

Reference details