book

Korte beschryving van het orden der prachtige ry-bende of cavalcade verciert met verscheyde zegen-wagens [...] die ten opsight van de blyde komste binnen de stad van Mechelen van [...] Maria Anna Arts-Hertoginne van Oostenryck, ende Carolus Alexander Prins van Lorreynen [...] sal uytgevoert worden door de jonckheyt van het gymnasium der Societeyt Jesu den [] meert 1744

Tot Loven : by Joannes Jacobs ..., 1744

Services

Reference details