book

Bechryving van den oorsprong, voortgang en honderdjarig jubelfeest van het hoog loffelyk broederschap der berechting eerst opgeregt en begonnen in de parochiale kerk van het heiligen apostel Jacobus binnen Gent ... Men heeft daerby gevoegd het sermoen op het jubelfeest gedaen door ... Eugenius Somers ... Als ook de uitlegging der zinnebeelden, versen en jaerschriften, die de voornoemde kerk versierd hebben

Eugenius Somers Published in 1861 in Gent by Vander Schelden

Services

Reference details