book

Belgische ofte Nederlantsche historie, van onsen tijden. Inhoudende hoe de Nederlanden aenden anderen ghehecht, ende aen Spaengien ghecomen zijn [...] Meest onder de regeeringhe van Philippus de II. coninc van Spaengien, tot synen doot, ende den vvtgaenden iare 1598. Verciert met een caerte [...]

Emanuel Van Meteren, Jacob Cornelisz Vennecool Tot Delft : Ghedruct by Jacob Cornelisz Vennecool ..., 1599

Services

Reference details