book

Cruydt-boeck van Rembertvs Dodonævs, volgens sijne laetste verbeteringe: Met biivoegsels achter elck capittel, uut verscheyden cruydtbeschrijvers: Item in't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche gewassen, meest getrokken wt de schriften van Carolus Clusius

Rembert Dodoens, Carolus Clusius Tot Leyden : in de Plantynsche druckerije van Françoys van Ravelingen, 1608

Services

Reference details