book

Missive vanden coningh van Groot Brittannien, geschreven aen de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, date den vierden October 1666. Met korte aenmerckinge ende aenwysinge op den selfden ingestelt

In 'sGraven-Hage : by de erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw ..., 1666

Services

Reference details