book

Rechte declaratie, van den heer generael Olivier Cromwel, ende sijn raedt van officieren; verthonende de gronden ende redenen waerom hy 't parlement heeft af-gheset. Mitsgaders op wat maniere het parlement van Engelant uyt haer sit-plaets is afgegaen

Oliver Cromwell t' Amsterdam : Gedruckt by Gillis Ioosten ..., (1653)

More from

Services

Reference details