book

Goede apparentie tot spoedige opkomst, der vrye Nederlandens magtige zee-vaart; en vorige negotie: en daar tegens, de spoedige ondergang der tegenwoordighe Engelsche regeeringh haar zee-vaart en negotie. Verhandelt by middel van een eenvoudig gespreck, tusschen vier personen, een Geldersman, Hollander, Zeew en Engelsman ..

1653

Services

Reference details