book

Het manifest van Engelant, waer in verhaelt worden de reden en motiven die sy sustineren te hebben, om ons rechtvaerdighlijck den oorlogh aen te doen, bestaende in 13. voorname artijckelen

t'Amsterdam : voor Krispijn de Pas, 1652

Services

Reference details