book

Tractaet nopende de navigatie ende commercie van de zee, tusschen ... den koninck van Hispangien. Ende de ... Staten der vereenighde Provintien. Besloten den 17. Decembris, 1650

Published in 1651

Services

Reference details