book

Continuatie van seecker discours by D. Borstius, Hugo Bastiaensz vander Meer, ende Ian Goet-bericht, alle woonende tot Dordrecht, begonnen ten huyse vande voornoemde vander Meer den 6. Augusti 1651. ende jegenwoordigh vervolgt ten huyse van Ian Goed-bericht voorsz, den 7. Augusti daer aenvolgende; raeckende de beroete [sic] ... ende de ware gelegentheyt van die saecken die tot oorsaeck vande selve beroerten worden opgenomen

Tot Leyden : by Iasper vander Vloet ..., 1651

Services

Reference details